Saturday, November 19, 2005

KBSR

 1. DEFINISI


  • Kurikulum Baru Sekolah Rendah 2. PEMBAHARUAN DALAM KBSR


  •   3. MATLAMAT DAN OBJEKTIF KBSR


  •   4. PRINSIP KBSR


  •   5. KURIKULUM


  •   6. KOKURIKULUM


  •   7. STRUKTUR KBSR


  •   8. PERLAKSANAAN PPSMI


  •   9. BIDANG PELAJARAN


  •   10. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


  •   11. PENILAIAN


  •  0 Comments:

Post a Comment

<< Home