Saturday, November 19, 2005

Pendidikan khas

  1. Pendidikan khas bermaksud pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan pendidikan murid-murid khas (OKU).
  2. Murid-murid dengan keperluan khas bermaksud murid-murid yang mempunyai
  3. Kecacatan pengelihatan atau pendengaran
  4. Mempunyai masalah pembelajaran

0 Comments:

Post a Comment

<< Home