Saturday, November 19, 2005

Kurikulum

 1. Kurikulum Kebangsaan bererti kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri Pelajaran
 2. Sistem Pendidikan Kebangsaan adalah terdiri daripada
  1. Pendidikan prasekolah
  2. Pendidikan rendah
  3. Pendidikan menengah
  4. Pendidikan lepas menengah
  5. Pendidikan tinggi
 3. Sekolah ekspatriat atau sekolah antara bangsa tidak termasuk dalam sistem pendidikan Kebangsaan
 4. Kategori institusi pendidikan pula ialah
 5. Institusi pendidikan kerajaan
 6. Institusi pendidikan bantuan kerajaan
 7. Institusi pendidikan swasta

Perkara penting dalam kurikulum

 1. Semua sekolah dalam sistem kebangsaan wajib menggunakan satu kurikulum yang piawaia (standard) iaitu kurikulum kebangsaan seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 18
 2. Struktur dan sistem pentadbiran pendidikan kebangsaan telahpun berubah selaras dengan perlaksanaan Akta Pendidikan 1996
 3. Tugas dan tanggungjawab Menteri Pelajaran terhadap pembangunan sistem pendidikan kebangsaan telah bertambah dan bidang kuasa untuk bertindak juga kini lebih meluas.

1 Comments:

Blogger Dewi Aja said...

Perkenalkan, saya dari tim kumpulbagi. Saya ingin tau, apakah kiranya anda berencana untuk mengoleksi files menggunakan hosting yang baru?
Jika ya, silahkan kunjungi website kami http://kbagi.com/ atau www.facebook.com/kumpulbagi/ untuk info selengkapnya.

Di sana anda bisa dengan bebas share dan mendowload foto-foto keluarga dan trip, music, video, filem dll dalam jumlah dan waktu yang tidak terbatas, setelah registrasi terlebih dahulu. Gratis :)

8:34 AM  

Post a Comment

<< Home