Saturday, November 19, 2005

Pendidikan Prasekolah

  1. Mengikut Akta Pendidikan 1996, pendidikan pra sekolah bererti program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun
  2. "Tadika" bererti mana-mana tempat dimana pendidikan prasekolah disediakan untuk 10 orang murid atau lebih
  3. Pendidikan prasekolah diperuntukkan dalam seksyen 15 dalam sistem pendidikan kebangsaan kerana ia merupakan sebahagian daripada pendidikan kebangsaan untuk menyediakan asas yang kukuh dalam pendidikan formal kanak-kanak
  4. Pendidikan prasekolah boleh dikendalikan oleh agensi kerajaan, organisasi bukan kerajaan (NGO) ataupun institusi swasta
  5. Agensi kerajaan yang mengendalikan prasekolah ialah Kementerian Pelajaran, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat
  6. Semua Tadika wajib menggunakan garis panduan kurikulum prasekolah yang ditetapkan oleh kementerian pelajaran (seksyen 22)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home